การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” กปภ.สาขาอรัญประเทศได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านกิโลสอง อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” กปภ.สาขาอรัญประเทศได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านกิโลสอง อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”  กปภ.สาขาอรัญประเทศได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านกิโลสอง อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2563 โดยมีนายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านกิโลสอง อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศ ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน