กรค. ร่วมมือปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ใน “โครงการทำดีไม่มีวันหยุด สร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่ด้วยมือพวกเรา กรค.6” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรค. ร่วมมือปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ใน “โครงการทำดีไม่มีวันหยุด สร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่ด้วยมือพวกเรา กรค.6”


กรค. ร่วมมือปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ใน “โครงการทำดีไม่มีวันหยุด สร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่ด้วยมือพวกเรา กรค.6”

          กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมมือ ร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่อาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบให้สะอาด น่าอยู่ ชวนมอง ภายใต้ "โครงการทำดีไม่มีวันหยุด สร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่ด้วยมือพวกเรา กรค.6"  โดยพร้อมกันทาสี ตีเส้นจอดรถ และทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ณ อาคารกองระบบผลิตระบบและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน