กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

14 กันยายน 2563


กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดกิจกรรม CSR ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ "กปภ.เขต ๑ ร่วมใจ คืนความสดใส ให้หาดบางแสน" ปี ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อช่วยให้ชายหาดบางแสนคงความสวยงามตามธรรมชาติอยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ มีจิตอาสา ตระหนัก รู้จัก อนุรักษ์ และรักษาหวงแหนสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน