กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)


กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ ประชาชนและผู้ที่เดินทางมาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ โดยทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบง่ายต่อการใช้งาน สวยงาม น่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี และร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

เลื่อนขึ้นข้างบน