กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาวง


กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาวง ณ สวนสาธารณะป่าชมพู่น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน 

เลื่อนขึ้นข้างบน