กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ในกิจกรรม จิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ในกิจกรรม จิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด


กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ในกิจกรรม จิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563ที่ผ่านมา กปภ.สาขาตราดได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกิจกรรม จิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่18 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าหาดคลองบีช ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายหาดในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วยดยมีนางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้แทนมอบน้ำดังกล่าว ณ กปภ.สาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน