กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน


กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน

*****************

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.. 2563 นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานเปิดงานโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน ณ สนามกีฬาหมู่บ้านบ้านเนินตูม ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นางรัตนา ไมตรี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ ประชาสัมพันธ์และแนะนำ PWA Line Official ของกปภ. เพียงแอด "@pwathailand" ,แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำประปา และ โดยรณรงค์ให้คำแนะการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งแจก น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 480 ขวด ให้แก่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน