กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2563


กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 15 กันยายนพ.ศ. 2563 กปภ.สาขาขลุงนำโดยนางสาวกมลพัชร  ไทยเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกพบปะประชาชนและผู้ใช้บริการน้ำประปา ณ ถนนสายสุขุมวิท ฝั่งซ้าย ตลอดจนสายเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี ในโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3 /2563 โดยได้ร่วมกันให้บริการแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ตรวจสอบระบบน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน และแนะนำการใช้งาน PWA Line Official  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกกปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน