การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดพะเยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดพะเยา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดพะเยา

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน โดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน - พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา  ณ ครัวหนองเล็งทราย หมู่ 3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนรับคำร้องขอติดตั้ง และรับชำระค่าน้ำประปาด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน