กปภ.เขต ๑ จัดบูธนิทรรศการประหยัดน้ำ ให้ความรู้เยาวชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดบูธนิทรรศการประหยัดน้ำ ให้ความรู้เยาวชน


กปภ.เขต ๑ จัดบูธนิทรรศการประหยัดน้ำ ให้ความรู้เยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ โดยงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย และงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปาและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ในกิจกรรมงานวันวิชาการสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน