กปภ.ข.6 ประชุมคณะกรรมการตรวจนับและผู้นำชี้สินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลัง ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ประชุมคณะกรรมการตรวจนับและผู้นำชี้สินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลัง ประจำปี 2563


กปภ.ข.6 ประชุมคณะกรรมการตรวจนับและผู้นำชี้สินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลัง ประจำปี 2563

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจนับและผู้นำชี้สินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลัง ประจำปี 2563 นำโดย นายสัญญลักษณ์ เบ้าดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) รักษาการแทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ประธานคณะกรรมการตรวจนับฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนับฯ ประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจวิธีการตรวจนับ และตารางการนัดหมายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและปฏิบัติตามคู่มือการตรวจนับสินทรัพย์และผู้ชี้นำให้เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน