กปภ.ข.6 ประชุมซักซ้อมแผนการใช้งานจริง ระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ผ่านระบบ Video Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ประชุมซักซ้อมแผนการใช้งานจริง ระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ผ่านระบบ Video Conference


กปภ.ข.6 ประชุมซักซ้อมแผนการใช้งานจริง ระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ผ่านระบบ Video Conference

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นางเบญจพร ชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนการใช้งานจริง ระบบบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ (Budget Management System : BMS) ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กปภ.ข.1-10 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน