ผอ.กปภ.เขต ๑ นำทีม พนง. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.เขต ๑ นำทีม พนง. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

12 ตุลาคม 2563


ผอ.กปภ.เขต ๑ นำทีม พนง. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๑ นำทีมพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด กปภ.เขต ๑ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง - อ.บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จ.ชลบุรี (ระยะที่ ๑ - ๒) , โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อ.บ้านฉาง - เมืองระยอง - ปลวกแดง จ.ระยอง ฯลฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายฯ และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการวางแผนการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน