กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 13 ต.ค. 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 13 ต.ค. 2563


กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 13 ต.ค. 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563

กปภ.สาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณ โรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำหลังอำเภอ กปภ.สาขาหนองบัวแดง 

เลื่อนขึ้นข้างบน