การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2563

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มประรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายนายวราพงษ์  ทองเทพ หัวหน้างาน 8 งานผลิต รักษาการแทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อสนับสนุนใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ บริเวณวัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

เลื่อนขึ้นข้างบน