กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์


กปภ.สาขาบ้านฉาง  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายศิวทัศน์ เจริญวงศ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยนางนาถอนงค์ บุญสุทธิ หัวหน้างานอำนวยการ นำบุคลากรในสาขาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นมะขาม ต้นพลับ และต้นสารภีทะเล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระยอง ณ บริเวณทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ไม้ที่ปลูก ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน