การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม  2563

การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม  2563  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน