การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ร่วมถวายพระกฐินพระราชทาน การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ร่วมถวายพระกฐินพระราชทาน การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ร่วมถวายพระกฐินพระราชทาน การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นำโดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน การประปาส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เลื่อนขึ้นข้างบน