พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ การประปาส่วนภูมิภาค


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ การประปาส่วนภูมิภาค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ การประปาส่วนภูมิภาค ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า นำโดยผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ.ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เลื่อนขึ้นข้างบน