กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563


กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นายเฉลิมชนม์ ทองเทศ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (วันปิยมหาราช) ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน