กปภ.เขต ๑ และ ผชท. ร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ และ ผชท. ร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีฯ

28 ตุลาคม 2563


กปภ.เขต ๑ และ ผชท. ร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ ผชท. จัดโครงการประชุมรับฟังการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) ผู้อำนวยการกอง และคณะจากสายงาน ผชท. กปภ. โดยได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑
ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบแผนงาน โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมความพร้อมรองรับหรือใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน