กปภ.เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตาม DMA กปภ.สาขากบินทร์บุรีและปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตาม DMA กปภ.สาขากบินทร์บุรีและปราจีนบุรี

29 ตุลาคม 2563


กปภ.เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตาม DMA กปภ.สาขากบินทร์บุรีและปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยงานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำและงานแผนที่แนวท่อ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๑ นำโดยนายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๑ นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบระบบ DMA ร่วมกับ กปภ.สาขากบินทร์บุรี (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) และ กปภ.สาขาปราจีนบุรี (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน