กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสาขาพนมสารคาม ใช้ dmama ลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสาขาพนมสารคาม ใช้ dmama ลดน้ำสูญเสีย

28 ตุลาคม 2563


กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสาขาพนมสารคาม ใช้ dmama ลดน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยงานน้ำสูญเสีย และงานมาตรวัดน้ำ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๑ ร่วมกับงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และงานผลิต กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินงานโดยใช้ระบบโปรแกรมบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (dmama.pwa.co.th) เพื่อติดตามตรวจสอบระบบ DMA เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย และบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ พื้นที่ความรับผิดชอบ กปภ.สาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน