กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑


กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง นายไพฑูรย์  อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้นายศักดิกร  เชื้อแพ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง และหัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาระยอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๓.๐๐ น ซึ่งมีหน่วยราชการในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ซึ่งในการร่วมกิจกรรม กปภ.สาขาระยอง ได้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ให้กับประชาชนฟรี พร้อมทั้งแนะนำ ไลน์แอด "PWA Line Official" ให้กับประชาชนที่ใช้น้ำประปาของ กปภ. แนะนำให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการและการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดแก่ประชาชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน