ส.ค.ส.พระราชทาน "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ส.ค.ส.พระราชทาน "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

13 มกราคม 2564


ส.ค.ส.พระราชทาน "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้เชิญ ยังความปลาบปลื้มให้กับพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานีทุกคนเป็นล้นพ้น เมื่อวันที่ 12มกราคม 2564ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ที่ผ่านมา

ส.ค.ส. พระราชทาน ด้านซ้ายมีข้อความว่า "สุขสันต์ วันปีใหม่ 2564 Season"s Greeting 2021" พร้อมด้วยพระนาม ด้านขวามีพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เลื่อนขึ้นข้างบน