การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเขาพนม เดินหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเขาพนม เดินหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

13 มกราคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเขาพนม เดินหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายหัวหน้างานบริการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ร่วมเดินสำรวจท่อน้ำที่เสื่อมชำรุดและสำรวจท่อน้ำจำหน่ายที่แตกเพื่อลดอัตราการเกิดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้เป็นไปยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. ซึ่งผลการค้นหาน้ำสูญเสียในครั้งนี้ พบจุดน้ำสูญเสียหลายจุด ทั้งนี้ กปภ.สาขากระบี่ จะดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน