งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ ตามแผนปฎิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโครงการน้ำประปาดื่มได้และโครงการ Water is Life (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ ตามแผนปฎิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโครงการน้ำประปาดื่มได้และโครงการ Water is Life

13 มกราคม 2564


งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  เก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ ตามแผนปฎิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโครงการน้ำประปาดื่มได้และโครงการ Water is Life

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 กปภ.ข.4 โดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ ตามแผนปฎิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโครงการน้ำประปาดื่มได้และโครงการ Water is Life #น้ำคือชีวิต Water is Life คุณภาพน้ำประปาต้องมาก่อน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจ สร้างความประทับใจ เพราะเราใส่ใจคุณภาพน้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน