กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ศบค.มท.ส่วนหน้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ศบค.มท.ส่วนหน้า

15 มกราคม 2564


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ศบค.มท.ส่วนหน้า

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ หัวหน้างานบริการ 1,2 ร่วมต้อนรับรายงานความก้าวหน้า​ งานที่ได้รับมอบหมายกับ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับมอบของบริจาคให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ส่วนหน้า (ศบค.มท.ส่วนหน้า) ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร​ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน