กปภ.สาขาสุรินทร์รักษามาตรฐานลดควมเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 การให้บริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์รักษามาตรฐานลดควมเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 การให้บริการประชาชน

15 มกราคม 2564


กปภ.สาขาสุรินทร์รักษามาตรฐานลดควมเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 การให้บริการประชาชน

กปภ.สาขาสุรินทร์รักษามาตรฐานลดควมเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 การให้บริการประชาชน

กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการกปภ.สาขาสุรินทร์ ลดควมเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งบริเวณสำนักงานกปภ.สาขาสุรินทร์ และจุดให้บริการเคลื่อนที่ อ.จอมพระและอ.ลำดวน ที่กปภ.สาขาสุรินทร์ออกไปให้บริการทุกเดือน พร้อมนี้ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ให้บริการเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือก่อนและหลังการใช้บริการในสำนักงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน