กปภ.สาขาปทุมธานี ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับ ผวก.กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับ ผวก.กปภ.

19 มกราคม 2564


กปภ.สาขาปทุมธานี ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับ ผวก.กปภ.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดยนายภวัต  แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ,หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)กับ นายกฤษฎา  ศังขมณี รักษาการ ผวก.กปภ. โดยได้กล่าวถึงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปทุมธานีที่ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานได้แล้ว ในพื้นที่ อ.เมือง อ.สามโคก และ อ.ลาดหลุมแก้ว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาปทุมธานี

รวมทั้งขอให้ กปภ.สาขาปทุมธานี เฝ้าระวังปัญหาน้ำเค็มที่จะส่งจ่ายให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี ได้เน้นย้ำและกำชับพนักงานฝ่ายผลิตให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ รักษาการ ผวก.กปภ. ฝากความห่วงใยไปยังพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงครอบครัวให้ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน