กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)

22 มกราคม 2564


กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด กปภ.เขต ๑ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของสายงาน รปก.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาในสังกัด
แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและนโยบายของ กปภ. รวมถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ covid-๑๙ พร้อมได้เน้นย้ำให้ กปภ.สาขา เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งตลอดการประชุมได้เว้นระยะห่างในการสนทนา หรือ Social Distance อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน