กปภ.ข.๑ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๑ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ๖๔

25 มกราคม 2564


กปภ.ข.๑ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (กปภ.เขต ๑) นำโดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ผ่านระบบ Video Call ร่วมกับนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ผู้จัดการ กปภ.สาชาชลบุรี (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาพนัสนิคม, กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา, กปภ.สาขาบางปะกง, กปภ.สาขาบางคล้า และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งและการรุกล้ำของน้ำเค็ม วางแผนรับมือบริหารจัดการในการจัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมประเมินสถานการณ์การใช้น้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน