กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2563

26 มกราคม 2564


กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2563

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการกองในสังกัด ตลอดจนหัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2563 โดย กปภ.ข.6 ผลการตรวจประเมินได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 รางวัลดีเยี่ยม (เหรียญทองแดง) พร้อมนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบจากการประเมินผล และเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อส่งประเมินผลสำหรับปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เลื่อนขึ้นข้างบน