กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

08 มกราคม 2564


กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายภวัต  แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ, หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื่อโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี ยังได้กำชับให้บุคลากรในสังกัดดูแลสุขภาพและสุขอนามัย รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน