กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ SEASON 3” จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ SEASON 3” จ.ขอนแก่น

16 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ SEASON 3” จ.ขอนแก่น

          นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นตัวแทน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ก้าวท้าใจ SEASON 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร" จัดขึ้นโดย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาพ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ กปภ.ข.6 ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับแจกจ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 ขวด ณ ลานเข็มทิศ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน