การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564

17 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกองในสังกัด นักบริหาร 9 และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 โดยมี นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายชวการ เธียรไทย ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 ภายหลังจากการเปิดประชุม รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมได้เน้นย้ำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่ม การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมนี้ การประชุมได้สรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 และเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขา เพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย เรื่องปริมาณน้ำขาย ผู้ใช้น้ำเพิ่ม อัตราน้ำสูญเสีย และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ กปภ.สาขาในสังกัด ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

เลื่อนขึ้นข้างบน