กปภ.ข.6 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธะสัญญาฯ วันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธะสัญญาฯ วันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี

18 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.6 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธะสัญญาฯ วันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกองในสังกัด และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกันทั่วประเทศ จากนั้น คณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 2/2564 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน