กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลาง (หลังใหม่) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน