กปภ.เขต ๑ จัดประชุมสายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดประชุมสายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

25 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.เขต ๑ จัดประชุมสายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมประชุมสายงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย กปภ. ความรู้ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กปภ. คือ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน