ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๒ ปี พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าแก่พนักงานและการประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๒ ปี พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าแก่พนักงานและการประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2564


ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผจก.กปภ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๒ ปี พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าแก่พนักงานและการประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผจก.กปภ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๒ ปี พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าแก่พนักงานและการประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน