ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชุมแพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชุมแพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564

18 มีนาคม 2564


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชุมแพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564 โดยมี นายอดิศร น้อยผาง ผู้จัดการ กปภ.สาขาชุมแพ และหัวหน้างานให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ให้บริการของสาขา ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดปัญหาน้ำดิบมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เบื้องต้นทาง กปภ.สาขาชุมแพ ได้ดำเนินการปรับลดแรงดันตามความเหมาะสม เพื่อรักษาปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค และได้นำรถประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ประกาศแจ้งผู้ใช้น้ำให้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว พร้อมนี้ ทางคณะผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบดูแลการผลิตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน