การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

24 มีนาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ โดยนายประพจน์ โสฬสจินดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 540 ขวด ให้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ รายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน