กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2564

18 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2564

วันที่ 18  มีนาคม 2564  นำโดย นางเกศสุดา  ยั่งยืน ผจก.กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ นายอรุณ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาร 2564  และแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ฟรี ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานพร้อมกับประชาสัมพันธ์ การจ่ายค่าน้ำผ่าน Line official ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป้นอย่างดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน