วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ รักษาการแทนผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2/2564 ณ ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมิเตอร์ ท่อแตกท่อรั่ว สอบถามปัญหา แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมทั้งแนะนำประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำในช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรค COVID-19 โดยผ่านไลน์ @pwathailand และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ รักษาการแทนผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2/2564 ณ ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมิเตอร์ ท่อแตกท่อรั่ว สอบถามปัญหา แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมทั้งแนะนำประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำในช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรค COVID-19 โดยผ่านไลน์ @pwathailand และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

25 มีนาคม 2564


วันที่ 25 มีนาคม 2564  นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ รักษาการแทนผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2/2564 ณ ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมิเตอร์ ท่อแตกท่อรั่ว สอบถามปัญหา แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมทั้งแนะนำประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำในช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรค COVID-19  โดยผ่านไลน์ @pwathailand และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  เป็นต้น

วันที่ 25 มีนาคม 2564  นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ รักษาการแทนผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2/2564 ณ ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมิเตอร์ ท่อแตกท่อรั่ว สอบถามปัญหา แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมทั้งแนะนำประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำในช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรค COVID-19  โดยผ่านไลน์ @pwathailand และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  เป็นต้น 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน