กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมหารือจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ผ่าน VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมหารือจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ผ่าน VDO Conference

26 มีนาคม 2564


กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมหารือจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ผ่าน VDO Conference

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปภ.เขต ๑ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำและสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ร่วมกับคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๑) เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ VDO Conference กปภ.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นองค์กรช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กปภ. ณ ห้องประชุม กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน