การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ,โรงจ่ายสารเคมีและทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อไร่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ,โรงจ่ายสารเคมีและทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อไร่

05 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ,โรงจ่ายสารเคมีและทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อไร่

วันที่ 5 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด โดยนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสายงาน ดำเนินการล้างถังตกตะกอน และทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร เพื่อให้การผลิตที่ได้มาตรฐาน ปฏิบัติการในรูปแบบมุ่งผลสำเร็จที่เป็นเลิศ และเป็นการปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน