การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดตราด

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดตราด

วันที่ 8 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัหวน้างานอำนวยการ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดตราด ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน