การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ  อุดมสัตยานุกิจ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน