กปภ.สาขาตะกั่วป่า เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน จ.พังงา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน จ.พังงา

07 เมษายน 2564


กปภ.สาขาตะกั่วป่า เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน จ.พังงา

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ภายใต้การบริหารงานโดย จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบหมายให้นายชาติชาย เดชทองคำ หัวหน้างานผลิต เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน จ.พังงา เพื่อพูดคุยแนวทางการจัดการประตูน้ำชลประทานฝายท่า เพื่อบริหารจัดการน้ำคลองทุ่งมะพร้าว รวมถึงสอบถามความเป็นไปได้ในการขอใช้น้ำแก้มลิงหนองหารบอ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน จ.พังงา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน