กปภ.ข.6 รวมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 รวมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิต

20 เมษายน 2564


กปภ.ข.6 รวมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิต

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด รวมใจบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งที่ 6 จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิตในปัจจุบัน โดยให้บริการด้วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ รวมจำนวนผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 19 คน (รวมโลหิต 7,600 CC.) ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน